Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Beth yw chwilio trwy bori?

166 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 26, 2017   

 

Defnyddir chwilio trwy bori i ddod o hyd i bob eitem sy'n gysylltiedig ag awdur, pwnc, teitl a hyd yn oed rhan/dechrau teitl y llyfr dan sylw. Ar ôl chwilio, bydd rhestr o benawdau'n ymddangos sy'n gysylltiedig â gair (geiriau) y chwiliad. Mae'r rhifau wrth ymyl y penawdau yn cynrychioli faint o gofnodion sy'n gysylltiedig â'r gair (geiriau) y mae'r chwiliad wedi dod o hyd iddynt.

 

chat loading...