Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Nid yw'r Llyfrgell yn ymddangos i ddal copi o'r llyfr rwyf ei angen. Beth alla'i ei wneud?

287 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jun 20, 2017   

 

Os na allwch ddarganfod yr eitem yr ydych yn chwilio amdano, gofynnwch wrth ddesg y llyfrgell yn gyntaf.  Yna os nad yw’r llyfr mewn stoc, gallwch ddefnyddio'r Gwasanaeth Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd i archebu copi ar gyfer astudio personol. 

Os mae’r llyfr ei angen ar gyfer modiwl penodedig, dylech ofyn i’ch tiwtor i archebu copi ar gyfer y Llyfrgell drwy’r gwasanaeth Rhestrau Darllen.

 

chat loading...