Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Nid yw'r Llyfrgell yn ymddangos i ddal copi o'r llyfr rwyf ei angen. Beth alla'i ei wneud?

1216 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Apr 24, 2019   

 

Os nad yw’r llyfrgell yn dal copi o’r llyfr yr ydych ei angen, mae’r opsiynau canlynol yn agored i chi:
Os mae’r llyfr ei angen ar gyfer modiwl penodedig neu yn ymddangos ar restr ddarllen, dylech ofyn i’ch tiwtor i archebu copi ar gyfer y llyfrgell drwy’r gwasanaeth Rhestrau Darllen.
Os mae’r llyfr ar gyfer astudio neu ymchwil personol, gallwch ddefnyddio’r Gwasanaeth Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd.
Pan fydd ar gael, gallwch hefyd awgrymu i’r llyfrgell brynu copi drwy’r gwasanaeth Mwy o Lyfrau.

 

 

chat loading...