Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n defnyddio nodau chwilio a blaendoriad wrth chwilio?

1685 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

 

Nodau sydd ar goll yw nodau chwilio. Maent yn ddefnyddiol os ydych eisiau chwilio am wahanol sillafiadau.

  • Defnyddiwch ? pan fyddwch eisiau nodi nifer y nodau sydd ar goll; defnyddiwch nifer y ? sy'n cyfateb â nifer y nodau sydd ar goll, er enghraifft: Bydd colo?r yn dod o hyd i  colour a color ond nid  collector.
  • Defnyddiwch * i gynrychioli nifer amhenodol o nodau sydd ar goll, er enghraifft: Bydd colo*r yn dod o hyd i  colour, color, collector etc.
  • Gallwch ddefnyddio blaendoriad ar ddechrau ac ar ddiwedd gair, er enghraifft: bydd librar* yn dod o hyd i library, librarian etc. Dim ond library bydd librar? yn dod o hyd iddo.  Bydd *arm yn dod o hyd i  farm, harm, charm etc.

Bydd eich llyfrgellydd cefnogaeth academaidd yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw agwedd ar eich strategaeth chwilio.  Anfonwch e-bost neu ffoniwch ni i ofyn am gymorth.

 

chat loading...