Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


A allaf osod fy newis iaith?

1431 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 26, 2016   

 

Gall staff a myfyrwyr osod dewis iaith yn Primo at ddibenion chwilio, ond anfonir gohebiaeth atoch yn y dewis iaith a gofnodwyd yn eu cofnod prifysgol canolog (Banner/Cyflogres).  Dim ond wrth gysylltu ag AD neu'r Gofrestrfa y gellir newid hyn.

Gall defnyddwyr allanol (e.e. Linc, mynediad galw heibio) ofyn wrth ddesg y llyfrgell i gael diweddaru eu dewis iaith.

 

chat loading...