Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i’n gwneud cais benthyciad rhwng llyfrgelloedd?

844 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Feb 22, 2018    Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

 

Os nad yw'r eitem rydych yn chwilio amdani ar gael yma, mae’n bosib gwneud cais Benthyciadau didrafferth rhwng llyfrgelloedd wrth ddilyn y camau canlynol.

Wrth fynychu’r catalog, http://library.bangor.ac.uk bydd rhaid Mewngofnodi trwy glicio yng nghornel dde uchaf y dudalen.

I chwilio am eitemau sydd ddim ar gael ym Mangor, sicrhewch eich bod chi’n chwilio dan dab Popeth. Yn ogystal â hyn, sicrhewch fod yr opsiwn Dangos hefyd canlyniadau heb destun llawn, dan yr is-deitl Ehangwch fy nghanlyniadau ar yr ochr chwith wedi cael ei dewis. 

Teipiwch enw’r erthygl neu’r eitem yr ydych chi’n chwilio am. Pan ymddengys yr eitem cliciwch ar y linc Yn y Llyfrgell a ddylai hyn agor linc ar gyfer gwneud cais am yr eitem trwy Fenthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd. 

Pan ydych yn clicio ar y linc Cais Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd bydd ffurflen wedi’i llenwi’n awtomatig yn ymddangos ar y sgrin. Sicrhewch fod y manylion yn gywir.  

Byddwch angen dewis pa lyfrgell y hoffwch eich eitem gael ei ddosbarthu iddo.

Yn olaf, ar waelod y ffurflen yma bydd ddatganiad hawlfraint. Wedi i chi darllen y wybodaeth yma, ac os ydych chi’n cytuno â’r amodau, ticiwch y bocs. Cyflwynwch eich cais trwy glicio Cais ar waelod y dudalen.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r deunydd yr ydych chi’n dymuno cael gafael arni, anfonwch eich cais drwy e-bost gan roi gymaint o wybodaeth ag sy’n bosib o’r eitem i ill@bangor.ac.uk  

 

 

chat loading...