Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Beth ellid dod o hyd iddo drwy ddefnyddio'r tab chwilio 'Cynnyrch Ymchwil'?

235 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 25, 2017    Research Outputs Primo

 

Bydd y tab ffrwyth Ymchwil yn dangos eitemau â thestun llawn sydd ar gael o gadwrfa Bangor (PURE). Mae wedi'i gyfyngu i eitemau sydd wedi'u cofnodi yn y gadwrfa sydd wedi'u Cyhoeddi (ni ddangosir eitemau sydd wedi'u Derbyn ac Ar-lein yn gynnar) ac sydd â fersiwn yn gysylltiedig â'r cofnod. (Ni fydd eitemau sydd dan waharddiad yn cael eu dangos chwaith.)

Am restr lawn o eitemau a gyhoeddir gan staff Prifysgol Bangor ewch i http research.bangor.ac.uk/portal/cy

 

chat loading...