Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n cael hyd i adnoddau yn y llyfrgell?

205 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 23, 2017   

 

Catalog y Llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell) yw'r allwedd i gael hyd i eitemau yn y Llyfrgell.  Mae Chwiliad Llyfrgell wedi ei rannu yn bedwar tab chwilio, i ddarganfod llyfrau, dylech glicio ar y tab “Chwiliad Bangor” yn hytrach a’r tab “Popeth”. Teipiwch cymaint o fanylion ac sydd gennych am eich llyfr i mewn i’r blwch chwilio gan gynnwys y teitl ac enw’r awdur ac yna pwyswch y botwm Chwilio.

 

Pan ydych yn cael hyd i eitem yn Chwiliad Llyfrgell, os mae ar gael i’w fenthyg, bydd yn dangos smotyn gwyrdd a statws Ar Gael gyda’r lleoliad wedi ei restri. Cliciwch ar y tab Yn y Llyfrgell i weld faint o gopïau sydd ar gael. Dylech nodi lleoliad a rhif y llyfr er mwyn eich helpu i gael hyd i'r llyfr ar y silff.   Bydd y lleoliad yn dweud wrthych ym mha lyfrgell y cewch hyd i'r eitem ac ym mha adran.   Rhif y llyfr yw'r system a ddefnyddir gennym i gael hyd i'r llyfr ar y silff.

 

Gallwch hefyd gyfyngu eich chwiliad i e-lyfrau yn unig, gan fynd drwy’r broses uchod ac o’r ffilteri ar chwith y sgrin, dewis Math o Adnodd - ‘Llyfrau’ a Dangos yn Unig - ‘Testun Llawn Ar-lein’.

 

Os ydych eisiau cael hyd i eitemau ar restr ddarllen arbennig modiwl neilltuol, gallwch wneud hynny drwy glicio ar y linc 'Rhestrau Darllen', ar dop y sgrin ar y dde, a theipio teitl eich modiwl neu god y modiwl.

 

chat loading...