Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n cael hyd i lyfrau ar y silffoedd?

1651 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Mar 30, 2022    Welsh

 

Chwilio am lyfrau yn Chwiliad Llyfrgell (catalog y llyfrgell)

Er mwyn dod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell, bydd angen i chi deipio teitl y llyfr i mewn I Chwiliad Llyfrgell (catalog y llyfrgell). I chwilio am lyfrau, gofalwch eich bod yn chwilio trwy’r cwmpawd Casgliadau Llyfrgell PB

 

Unwaith yr ydych wedi darganfod yr eitem wedi ei restri, bydd angen i chi nodi'r llyfrgell sy’n cadw copi (Prif, Cymraeg, Maelor, Cyfraith ayb.). Bydd y Lleoliad Ar gael yn dangos pa lyfrgell fydd yn cadw’r llyfr ac ym mha leoliad o fewn y llyfrgell (Llyfr, Pamffled, Llyfr Mawr, Cyfnodolyn ayb.).

Gallwch glicio ar sawl lleoliad i weld a'r llyfrgelloedd sy’n dal copi:

Yn yr esiampl hon, mae un copi ar gael yn y Prif Lyfrgell

Unwaith y byddwch wedi nodi'r llyfrgell a’r lleoliad, gwnewch nodyn o’r rhif galw gan mai dyma y byddwch ei angen i ddod o hyd i’r llyfr ar y silff.

 

Sut I ddarllen rhifau galw

Bydd llyfrgelloedd yn defnyddio rhifau galw i drefnu llyfrau ar y silffoedd. Cedwir y llyfrau yn ôl trefn ddosbarthu Llyfrgell y Gyngres (Library of Congress).  Mae rhifau'r llyfrau'n dechrau gyda llythyren ac yn mynd drwy'r wyddor gyda phob grŵp pwnc eang yn cael ei lythyren ei hun.  

Mae'r llythyren a'r rhif sy'n dilyn y llythyren gyntaf/llythrennau cyntaf yn cyfyngu'r pwnc fel bod llyfrau ar yr un testun yn cael eu dosbarthu gyda’i gilydd.  Bydd hyn yn golygu tra byddwch yn pori’r silffoedd, byddwch yn darganfod llyfrau defnyddiol tebyg gerllaw.

Strwythur Rhif Galw

Teitl: Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation

Awdur: Tim Brown

Rhif Galw: HD58.8 .B772 2009

Sut i ddod o hyd i lyfr ar y silff

Nawr i ddod o hyd i’r llyfr ar y silff.

Bydd nawr angen i chi edrych ar y labeli silffoedd sydd yn ymddangos ar ben pob rhes o silffoedd. 

Trefn Silffoedd

Caiff rhediad y rhifau galw eu trefnu o’r chwith i’r dde ar y silff gan gychwyn ar y silff uchaf o’r bae cyntaf.  Ar ôl cyrraedd ddiwedd y silff, bydd y rhediad yn parhau ar ochr chwith y silff isod. Pan fo’r rhediad yn cyrraedd y silff waelod, bydd yna’n neidio i dop y silff ar yr ail fae.

 

chat loading...