Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n cael hyd i lyfrau ar y silffoedd?

394 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 23, 2017   

 

Unwaith rydych wedi defnyddio catalog y llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell) a chael hyd i'ch eitem wedi'i rhestru, mae angen i chi nodi ym mha lyfrgell y cedwir yr eitem (y Brif Lyfrgell, Deiniol, Normal, Llyfrgell Gymraeg, Maelor etc.)   Bydd y lleoliad yn dweud wrthych ym mha lyfrgell y cewch hyd i'r eitem ac ym mha adran yn y llyfrgell honno (pamffled, llyfr mawr, cyfnodolyn etc.).  

 

Cedwir y llyfrau yn ôl trefn ddosbarthu Llyfrgell y Gyngres (Library of Congress).  Mae rhifau'r llyfrau'n dechrau gyda llythyren ac yn mynd drwy'r wyddor gyda phob grŵp pwnc eang yn cael ei lythyren ei hun.   Mae'r llythyren a'r rhif sy'n dilyn y llythyren gyntaf/llythrennau cyntaf yn cyfyngu'r pwnc.  Ni fydd gan wahanol deitlau byth yr un rhif llyfr yn union.

 

chat loading...