Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n defnyddio'r peiriannau hunain-wirio?

71 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 16, 2017   

 

Byddwch angen eich Cerdyn Adnabod Myfyriwr/Mynediad i ddefnyddio'r peiriannau hyn.   Mae dau fotwm ar y sgrin; mae un botwm ar gyfer benthyca, gwybodaeth am eich cyfrif ac adnewyddu eitemau, tra mae'r llall ar gyfer eitemau a ddychwelir.   Er mwyn benthyca, dylech 'logio i mewn' i'r peiriannau drwy ddal eich cerdyn mynediad, wyneb i fyny, fel bod y pelydr yn darllen ar draws y cod bar.  

 

Unwaith y byddwch wedi logio i mewn, i fenthyca llyfrau mae angen i chi osod eich llyfrau ar y panel ynghanol y silff.   Gall y peiriannau dderbyn nifer o lyfrau gyda'i gilydd os rhowch hwy mewn tocyn bach ar y silff.  Gellwch ddefnyddio'r peiriannau hefyd i gael gwybodaeth am eich cyfrif, faint o lyfrau sydd gennych ar fenthyg ar hyn o bryd, a oes unrhyw rai ohonynt yn hwyr, neu os oes gennych eitemau ar gadw i chi y dylech eu nôl.   Gellwch ddefnyddio'r peiriannau hefyd i adnewyddu eich llyfrau, drwy ddewis teitlau unigol drwy'r bocsys ticio neu adnewyddu'r cyfan.

 

Wrth ddychwelyd llyfrau nid oes angen i chi sganio eich cerdyn - bydd y peiriant yn gwybod yn barod bod y llyfrau ar fenthyg i chi.  Rhaid dychwelyd eitemau un ar y tro.   Bydd y sgrin yn dangos p'un a oes angen i chi roi'r llyfr ar y troli dychweliadau, neu roi llyfrau yn y bin 'eithriadau' (eitemau sydd i'w hanfon i lyfrgelloedd eraill neu rai y mae benthycwyr eraill wedi gofyn amdanynt).

 

Cofiwch logio allan ar ddiwedd pob sesiwn drwy bwyso naill ai'r botwm Argraffu Derbynneb (Print Receipt) neu Dim Derbynneb (No Receipt)!!    Os na wnewch logio allan mae yna bosibilrwydd y gall y sawl fydd yn defnyddio'r peiriant nesaf fenthyca eu llyfrau ar eich cerdyn chi.  

 

chat loading...