Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n cael hyd i draethawd hir (thesis), yn cynnwys traethawd hir na chafodd ei ysgrifennu yn Mangor?

55 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 25, 2017   

 

Gallwch chwilio am gyn traethodau hir Meistr a PhD ym Mhrifysgol Bangor gan ddefnyddio catalog y llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell).   Dewiswch y tab “Chwiliad Bangor” a theipio geiriau allweddol (e.e. Seicoleg, Bancio neu Fiocemeg etc.) ac yna cyfyngu eich chwiliad i Thesis drwy glicio ar ‘Mwy o Opsiynau’ o dan y pennawd 'Math o Adnodd' ac yna dewis yr opsiwn cynnwys Traethodau Hir a chlicio parhau .  

 

Nodwch y rhif ac ewch ag o, ynghyd â manylion yr awdur a'r teitl, at y ddesg gwasanaethau cwsmer.   Bydd ein staff wedyn yn nôl y thesis i chi o ystafell sydd wedi'i chloi.   Sylwer bod yr holl theses i’w defnyddio yn y llyfrgell yn unig.

 

Os ydych eisiau ymgynghori â thesis ymchwil doethurol o brifysgol arall, gellwch chwilio gwe-dudalen ETHOS (Electronic Thesis Online Service) y Llyfrgell Brydeinig, sy'n rhoi mynediad i chi at grynodebau dros 300,000 o theses doethurol ym Mhrydain, yn cynnwys mynediad at destun llawn bron 100,000 ohonynt.

 

chat loading...