Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n cael hyd i draethawd hir (thesis), yn cynnwys traethawd hir na chafodd ei ysgrifennu yn Mangor?

385 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 13, 2020    Welsh

 

Gallwch chwilio am gyn traethodau hir Meistr a PhD ym Mhrifysgol Bangor gan ddefnyddio catalog y llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell).  Dewiswch y cwmpawd chwilio “Casgliadau Llyfrgell PB” a theipio geiriau allweddol (e.e. Seicoleg, Bancio neu Fiocemeg etc.)  Yna gallwch gyfyngu eich chwiliad i Traethodau Hir drwy dicio'r blwch oddi tan Math o Adnodd o'r fwydlen  Mireinio fy Nghanlyniadau ar y dde o'r sgrin.

Nodwch y rhif ac ewch ag o, ynghyd â manylion yr awdur a'r teitl, at y ddesg gwasanaethau cwsmer.   Bydd ein staff wedyn yn nôl y thesis i chi o ystafell sydd wedi'i chloi.   Sylwer bod yr holl draethodua ymchwil i’w defnyddio yn y llyfrgell yn unig.

Mae Nifer o Draethodau PhD Prifysgol Bangor, sydd wedi eu llwytho i'r Ystorfa Ddigidol, ar gael yn electroneg drwy Chwiliad Llyfrgell, catalog y llyfrgell.

 

Os ydych eisiau ymgynghori â thesis ymchwil doethurol o brifysgol arall, gellwch chwilio gwe-dudalen ETHOS (Electronic Thesis Online Service) y Llyfrgell Brydeinig, sy'n rhoi mynediad i chi at grynodebau dros 300,000 o theses doethurol ym Mhrydain, yn cynnwys mynediad at destun llawn bron 100,000 ohonynt.

 

chat loading...