Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Beth ydi benthyciad byr ac sut ydw i'n archebu eitemau?

748 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 25, 2017   

 

Er mwyn ymdopi â'r galw trwm am lyfrau neilltuol boblogaidd, mae Casgliad Benthyciadau Byr ar gael yn holl ganghennau llyfrgell y Brifysgol.   Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

 

Mae’r casgliad benthyciad byr yn cynnwys llyfrau a chylchgronau sydd wedi eu gosod fel deunydd darllen hanfodol gan staff ar gyfer eu modiwlau.  Gan fod galw mawr am yr eitemau hyn mae'r cyfnod y gellir eu benthyg yn fyrrach na chydag eitemau cyffredin.  

 

Mae'r holl eitemau sydd ar 'fenthyciad byr' wedi'u rhestru ar gatalog y llyfrgell fel bod ar fenthyciad 1 neu 3 diwrnod ac gallwch eu darganfod ar y silffoedd arferol heblaw am Llyfrgell Deiniol lle byddent yn cael eu cadw yn yr ystafell Benthciadau Byr. Dylai darllenwyr holi wrth y ddesg gwasanaethau cwsmer lle mae'r eitemau hyn i'w cael.

 

Sylwch na fydd eitemau yn y casgliad Benthyciadau Byr yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac bydd dirwyon llym os byddent yn cael eu dychwelyd yn hwyr.

 

chat loading...