Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut mae darlithydd yn rhoi eitemau ar fenthyciad byr / digideiddio penodau?

658 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 02, 2019   

 

Gall staff dysgu drosglwyddo i'r casgliad Benthyciad Byr unrhyw deitlau ar restrau darllen sy'n ddeunydd darllen hanfodol ar gyfer traethodau ac aseiniadau a rhai sy'n destunau craidd modiwl.

Mae benthyciadau cyfnod byr wedi eu gosod am 24 awr a 3 diwrnod. Y nifer mwyaf o gopïau fesul llyfr y gellir eu rhoi ar fenthyciad cyfnod byr yw 2.
I wneud cais i roi eitem ar fenthyciad byr, mae yna ddau broses y gallwch ei ddilyn:


Proses 1. (Trwy System Rhestri Darllen Talis)


Agorwch record y rhestr ddarllen mae’r llyfr yn ymddangos arno yn Talis, cliciwch Edit > Edit list (classic)

 

Cliciwch ar ‘Edit notes and importance’ ar gyfer y teitl y byddech yn hoffi ei roi ar fenthyciad byr (gweler uchod) a bydd y bocs canlynol yn agor:

 

 

Teipiwch y nifer o gopïau y bysech yn hoffi ei roi ar fenthyciad byr (wedi ei gyfyngu i 2 copi o bob teitl) yn y blwch ‘Note for library’, cofiwch i nodi'r cyfnod benthyg, unai 3 diwrnod neu 24 awr a chofnodwch os yw am semester 1, 2 neu’r ddau, yna cliciwch ‘save’.

Cofiwch arbed y newidiadau drwy glicio ar ‘Save Draft’ ac yno ofyn iddo gael ei adolygu drwy ‘request review’ - ar ôl clicio Save Draft, cliciwch ar Edit > Request review.

 

Proses 2. (Ffurflen benthyciad byr)


Os ydych yn anghyfarwydd gyda’r system rhestri darllen Talis, gallwch drosglwydda eitemau i’r casgliad benthyciad byr drwy lenwi ffurflen gais yma.

 

Mae'r llyfrgell hefyd yn cynnig gwasanaeth digideiddio a fydd yn digideiddio penodau o lyfrau ac erthyglau cyfnodolion ar gais aelodau staff academaidd.   Byddwn yn cysylltu â'r CLA (Copyright Licensing Agency) am ganiatâd, ac yna digideiddio'r penodau/erthyglau priodol a'u darparu i fyfyrwyr drwy system Talis.  

 

 

chat loading...