Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Alla i ddadlau yn erbyn fy dirwy?

545 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 27, 2017   

 

Fel rheol, codir dirwyon am fenthyciadau sy’n dod yn ôl yn hwyr. Cyfrifoldeb y benthyciwr yw nodi’r dyddiad y mae eitem i ddod yn ôl, a dod â hi’n ôl mewn da bryd. Os byddwch heb dalu unrhyw ddirwyon, ni chewch fenthyca eto. Os na ellwch ddod ag eitem yn ôl yn brydlon, cysylltwch â'r llyfrgell er mwyn adnewyddu’r benthyciad.

 

Fodd bynnag, os oes gennych reswm dilys dros beidio â dychwelyd neu adnewyddu eich llyfr mewn pryd, gellwch lenwi ffurflen ymgynghori ar ddirwyon ac fe edrychwn i weld a yw'r rheswm a roddwyd yn un digonol i esgusodi'r ddirwy.  Mae croeso ichi anfon copi o unrhyw ddogfennau meddygol etc. er mwyn cadarnhau eich rhesymau.

 

chat loading...