Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Rydw i wedi colli llyfr Llyfrgell, beth ddylwn ei wneud?

249 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 27, 2017   

 

Os ydych wedi colli eitem o'r Llyfrgell, byddwn yn disgwyl i chi dalu ffi am gost prynu copi newydd a'r gost o brosesu'r copi hwnnw.   Nid yw'n dderbyniol i chi ddarparu eich copi eich hun yn lle'r un a gollwyd.     Dylech roi gwybod am unrhyw lyfrau a gollwyd i'r ddesg gwasanaethau cwsmer a bydd y staff yn gwneud bil a fydd yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif llyfrgell.

 

chat loading...