Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Rydw i wedi colli llyfr Llyfrgell, beth ddylwn ei wneud?

557 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Feb 20, 2020   

 

Yn gyntaf, byddem yn eich annog i gysylltu â’r llyfrgell, efallai na chafodd y llyfr ei ddychwelyd yn gywir ar y peiriannau hunan wirio. Gallwn wirio’r silffoedd i gadarnhau os yw’r llyfr ar goll. Drwy gysylltu â ni, gallwn ofalu na fydd eich benthyciadau eraill yn codi dirwyon.

Byddwn hefyd yn awgrymu i chi chwilio yn drylwyr am y llyfr adref. Gan fod benthyciadau yn adnewyddu yn awtomatig, mae’n debygol y byddwch wedi cael y llyfr ar fenthyg am amser hir ac efallai wedi anghofio lle gafodd ei adael.  Oes bosib eich bod wedi ei fenthyg i gyd-fyfyriwr er enghraifft?

Os ydych wedi colli eitem o'r Llyfrgell, byddwn yn disgwyl i chi dalu ffi am gost prynu copi newydd a chost ychwanegol i brosesu'r copi hwnnw.   Nid yw'n dderbyniol i chi ddarparu copi eich hun yn lle'r un a gollwyd.    

Unwaith y byddwn wedi cadarnhau fod y llyfr wedi ei golli, gall staff ddesg gwasanaethau cwsmer brosesu bil a fydd yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif llyfrgell.

 

chat loading...