Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Rydw i wedi colli fy ngherdyn myfyriwr / mynediad, sut alla i gael un ei le?

411 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 10, 2020   

 

Dylai defnyddwyr sydd angen cardiau adnabod / myfyrywr newydd e-bostio llyfrgell@bangor.ac.uk gan nodi'r rheswm fod angen cerdyn newydd, ynghyd a'ch enw, rhif adnabyddiaeth banner a chyfeiriad post.

Bydd ffi o £10.00 yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif Llyfrgell am gerdyn sydd wedi ei golli. Gallwch dalu'r ffi hon drwy gatalog y llyfrgell:  http://library.bangor.ac.uk

 

 

chat loading...