Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Rydw i wedi colli fy ngherdyn myfyriwr / mynediad, sut alla i gael un ei le?

311 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 18, 2017   

 

Gellir cael cardiau newydd o'r ddesg gwasanaethau cwsmer yn llyfrgell Adeilad Deiniol.   Codir tâl am gerdyn newydd (£10 yn 2017/18).   Cofiwch ddod â thystiolaeth ffotograffig lle bo'n bosibl i ddangos pwy ydych a chopi o'ch rhif adnabod yn y Brifysgol os ydych yn fyfyriwr, neu rif cyflog os ydych yn aelod staff.

 

chat loading...