Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Dwi'n cael problemau'n mynd at e-gyfnodolion / cronfeydd data.  Be alla i'w wneud?

26 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 27, 2017   

 

Un o’r ymholiadau mwyaf cyson y byddwn yn derbyn gan ddefnyddwyr ynghylch cael mynediad at e-adnoddau ydyw’r ffaith nad ydynt wedi mewngofnodi i Chwiliad Llyfrgell.  Mae’n bwysig eich bod yn mewngofnodi i Chwiliad Llyfrgell gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair i alluogi holl nodwyddau’r system.

 

Gallwch gysylltu â'r ddesg gwasanaethau cwsmer yn y lle cyntaf ac fe wnânt hwy edrych i weld a oes yna reswm syml pam nad ydych yn medru mynd at yr adnoddau (e.e. os ydych yn mynd at yr adnodd oddi ar y campws, efallai nad ydych wedi mynd ato drwy gatalog y llyfrgell / eich bod yn ceisio mynd at gyfnodolyn nad yw'r llyfrgell yn tanysgrifio iddo / bod eich cyfrif llyfrgell wedi gorffen etc.) Os na all y tîm gwasanaethau cwsmer ateb eich ymholiad, gallant eich cyfeirio at ein tîm gwasanaethau digidol a fydd yn ymchwilio'n drwyadl i achos y broblem.

 

Am wybodaeth bellach cliciwch ar y linc yma.

 

chat loading...