Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Alla i ddefnyddio llyfrgelloedd eraill?

734 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Mar 12, 2022   

 

 

 

Gall myfyrwyr gofrestru gyda’r cynllun Sconul Access, sy'n rhoi mynediad i lyfrgelloedd prifysgolion sy'n cymryd rhan yn y cynllun ar draws gwledydd Prydain.  Bydd Staff, Ôl-raddedigion a myfyrwyr sy’n dysgu o bell, fel rheol, yn cael benthyca o’r llyfrgelloedd hyn tra bydd myfyrwyr israddedig yn cael eu cyfyngu i ddefnydd cyfeiriol yn unig.

 

Mae Prifysgol Bangor yn cymryd rhan hefyd yn y cynllun LINC-y-Gogledd, sy'n gynllun benthyca rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus a llyfrgelloedd sefydliadau addysg uwch a phellach ar draws Gogledd Cymru. Dan y cynllun hwn gellwch ofyn am i eitemau o lyfrgelloedd sy'n cymryd rhan ynddo gael eu danfon i'ch llyfrgell eich hun. 

 

Gall myfyrwyr Prifysgol Bangor hefyd ddefnyddio Llyfrgell Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, i fenthyca a dychwelyd eitemau'n bersonol.  
Gallwch fenthyg yn bersonol o Lyfrgell Prifysgol Glyndŵr drwy lenwi ffurflen aelodaeth LINC.  Byddwch angen i'r ffurflen gael ei stampio a'i wirio gan eich llyfrgell gartref.  Yna, ewch a'r ffurflen, gyda’ch cerdyn myfyriwr Prifysgol Bangor, at ddesg ddosbarthu'r llyfrgell yn Glyndŵr lle byddwch yn derbyn cerdyn benthyca a fydd yn eich galluogi i fenthyg 2 eitem am 2 wythnos ar y tro.

 

Gweler y linc am fanylion pellach

 

chat loading...