Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Rydw i'n academydd ar ymweliad / cymrawd er anrhydedd / aelod staff wedi ymddeol, alla i gael mynediad i'r Llyfrgell?

813 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 27, 2017   

 

Os ydych yn academydd ar ymweliad neu'n aelod staff er anrhydedd, bydd eich adran yn gwneud cais 'mynediad at wasanaethau' ar eich rhan, pan fydd eich ymweliad yn para 6 wythnos neu fwy.  Os yw eich ymweliad yn un byrrach byddwn yn derbyn llythyr cyflwyno oddi wrth yr adran rydych yn gysylltiedig â hi sy'n egluro'r rheswm dros eich ymweliad, faint o amser y byddwch gyda ni, a gyda phwy yr ydych yn gweithio.

 

Rhoddir mynediad i staff wedi ymddeol yn ôl doethineb y llyfrgell.

 

chat loading...