Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


All aelodau'r cyhoedd ddefnyddio Llyfrgelloedd y Brifysgol?

86 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 14, 2018   

 

Mae gan Lyfrgell Prifysgol Bangor bolisi drws agored ac mae croeso i'r  cyhoedd ddefnyddio'r llyfrgell yn ystod amseroedd agor arferol (9am - 9pm Llun i Wener a 12pm - 5pm ar benwythnosau).

Os hoffai aelodau'r cyhoedd fenthyca eitemau o'n casgliadau, gallant wneud hynny am ddim drwy ymuno drwy gynllun Linc-y-Gogledd.

Gall graddedigion Prifysgol Bangor ofyn am gael defnyddio’r Llyfrgell drwy yrru e-bost at y Swyddfa Alumni.

Os ydych yn fyfyriwr cofrestredig, neu'n aelod staff mewn prifysgol arall sy'n cymryd rhan, yn cynnwys y Brifysgol Agoredgellwch ymuno hefyd drwy'r cynllun Sconul Access

Gall Nyrsys, bydwragedd a radiograffyddion sydd yn cael eu cyflogi gan y GIG yng Ngogledd Cymru wneud cais i ymuno drwy gyflwyno slip talu neu gontract i gadarnhau cyflogaeth wrth ddesg Gwasanaethu Cwsmeriaid.

Gall unrhyw un sydd ddim wedi ei gynnwys uchod ymuno fel benthyciwr allanol drwy dalu blaendal sicrwydd a thanysgrifiad blynyddol.  Cysylltwch â rheolwr y Gwasanaethau Cwsmeriaid am fwy o wybodaeth.

Bydd pob categori o Ddarllenydd Allanol, uchod, yn cael benthyg hyd at 6 llyfr am 2 wythnos a gallant ddefnyddio’r cyfleusterau llungopïo hunanwasanaeth. Mae mynediad i’n cyfrifiaduron sydd wedi eu rhwydweithio, yn ogystal ac ein adnoddau electroneg, wedi eu cyfyngu.

 

 

chat loading...