Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


All aelodau'r cyhoedd ddefnyddio Llyfrgelloedd y Brifysgol?

35 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 27, 2017   

 

Mae gan Lyfrgell Prifysgol Bangor bolisi drws agored ac mae croeso i'r  cyhoedd ddefnyddio'r llyfrgell yn ystod amseroedd agor arferol (9am - 9pm Llun i Wener a 12pm - 5pm ar benwythnosau).

 

Os hoffai aelodau'r cyhoedd fenthyca eitemau o'n casgliadau, gallant wneud hynny am ddim drwy ymuno drwy gynllun Linc-y-Gogledd.   I gael mwy o wybodaeth am ymuno drwy Linc, cliciwch yma.
 

 

Os ydych yn fyfyriwr cofrestredig, neu'n aelod staff mewn prifysgol arall sy'n cymryd rhan, gellwch ymuno hefyd drwy'r cynllun Sconul Access 
 

 

chat loading...