Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Alla'i wneud cais am lyfr sydd ar gael yn y llyfrgell?

568 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 28, 2020   

 

********************************************************************************************************

Mae'r rheol yma wedi ei ymlacio dros gyfnod yr argyfwng coronafirws fel bod modd archebu defnydd o'n Llyfrgelloedd trwy ein gwasanaeth Chlicio & Chasglu. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

********************************************************************************************************

Os bydd y llyfr ar gael yn y llyfrgell, yn anffodus, does dim modd gwneud cais amdano.  Bydd rhaid i chi fynd i nôl y llyfr o’r silff eich hunain.

Os bydd y llyfr ar fenthyg, gallwch adalw copi drwy ddilyn y broses yn y cyswllt hwn.

Gwasanaeth Casglu Llyfrau ar gyfer myfyrwyr gydag anghenion ychwanegol

Os bydd yr angen o ddefnyddio’r Gwasanaeth Casglu Llyfrau wedi ei restri yn eich CCDP (Cynllun Cefnogi Dysgu Personol) gallwch wneud cais, fel bod staff y llyfrgell yn nôl eich llyfrau o’r silffoedd ac yn eu trosglwyddo at ddesg y llyfrgell.  Bydd angen i chi yrru e-bost i’r llyfrgell llyfrgell@bangor.ac.uk  gyda manylion y llyfrau erbyn 4p.m. a byddent yn cael eu paratoi ar eich cyfer erbyn 10a.m. y bore canlynol.

 

chat loading...