Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Alla'i dalu fy nirwy ar lein?

757 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 20, 2018   

 

Ewch at gatalog y llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell) a mewngofnodwch

Cliciwch ar eich enw ac yna dewisiwch Fy Nghyfrif Llyfrgell

Byddwch nawr yn gweld trosolwg o'ch benthyciadau cyfredol, ceisiadau a dirwyon a ffioedd.  Os oes ganoch ffioedd dyledus i’w talu, gallwch dalu ar-lein drwy glicio ar Talu Dirwyon Ar lein.  Gallwch weld yn yr esiampl isod fod ffi o £9.55 i’w dalu

Bydd ffenestr i adolygu’r taliad yn agor a fydd yn rhoi cyfle i chwi gadarnhau'r swm yr ydych yn bwriadu ei dalu

 

Y cam olaf yw llenwi'r ffurflen taliad

Cliciwch ar “Continue” unwaith y byddwch wedi llenwi’r ffurflen

Ar ôl clicio ar “Continue” byddwch yn cael cadarnhad os yw eich taliad wedi bod yn llwyddiannus neu ddim

Byddwch yno'n derbyn dau e-bost yn dweud wrthoch chi bod eich dirwy wedi ei dalu a'i fod wedi ei glirio o’ch cyfrif yn llwyddiannus

 

chat loading...