Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Alla'i dalu fy nirwy ar lein?

55 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Mar 13, 2017   

 

Ewch at gatalog y llyfrgell (Chwiliad Llyfrgell) a mewngofnodwch

Cliciwch ar Fy Nghyfrif yng nghornel top de'r sgrin

 

Cliciwch ar Dirwy a Ffioedd ar ochr chwith y sgrin

 

Bydd hyn yn dangos cyfanswm y dirwyon sydd yn daladwy ar eich cyfrif.  Fel y gwelwch yn yr esiampl isod, mae’r cyfrif a swm o £9.80 i’w dalu.  Cliciwch ar Talu Dirwyon ar lein os ydych yn dymuno talu’r ddirwy

 

Bydd ffenestr i adolygu’r taliad yn agor a fydd yn rhoi cyfle i chwi gadarnhau'r swm yr ydych yn bwriadu ei dalu

 

Y cam olaf yw llenwi'r ffurflen taliad

Cliciwch ar “Continue” unwaith y byddwch wedi llenwi’r ffurflen

Ar ôl clicio ar “Continue” byddwch yn cael cadarnhad os yw eich taliad wedi bod yn llwyddiannus neu ddim

Byddwch yno'n derbyn dau e-bost yn dweud wrthoch chi bod eich dirwy wedi ei dalu a'i fod wedi ei glirio o’ch cyfrif yn llwyddiannus

 

chat loading...