Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Beth yw DRM Lite?

747 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 01, 2017   

 

Dull danfon electronig yw DRM Lite sy'n galluogi'r Llyfrgell Brydeinig i ddarparu dogfennau Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd diogel wedi'u hamgryptio a sicrhau y defnyddir yr eitem yn unig fel y caniateir gan y deiliad hawliau.  I fynd at y ddogfen bydd angen enw defnyddiwr a chyfrinair drwy Adobe Reader 10 neu'r uchod.  Mae'r ddogfen wedi ei chloi i ddefnyddiwr yn hytrach nag i beiriant unigol, felly gellwch agor dogfennau ar unrhyw beiriant wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd, yn cynnwys teclynnau symudol.  Mae angen i ddefnyddwyr gofrestru ar On Demand i'w galluogi i agor dogfennau.

 

chat loading...