Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Faint o weithiau alla i argraffu dogfen Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd DRM Lite sydd wedi ei chyflawni gan y Llyfrgell Brydeinig?

506 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 01, 2017   

 

Gellwch argraffu un copi papur yn unig, ac ni chewch wneud rhagor o gopïau o hwnnw.  Ni chewch wneud rhagor o gopiau electronig neu drosi'r ffeil i unrhyw fformat arall. Ni chewch dorri a phastio neu newid y testun fel arall.

 

chat loading...