Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Pam na ellir lawrlwytho neu agor fy nogfen DRM Lite Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd?  Pam ydw i'n cael tudalen wag?

500 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 01, 2017   

 

  • Mae angen mynediad ar-lein at y rhyngrwyd bob tro rydych yn agor y ddogfen.

 

  • Rhaid i chi agor y ddogfen yn Adobe Reader fersiwn 10 neu uwch.  Os oes gan eich porwr syllwr PDF integredig (megis Chrome), byddwch yn cael tudalen wag.  Ar waelod y sgrin ar y chwith fe welwch yr eicon pdf ac enw'r ffeil, cliciwch y saeth i lawr a dewiswch 'Always open in Adobe Reader.

  • Os yw eich enw defnyddiwr yn cynnwys y symbol @, byddwch yn cael neges gwall.  I gael cyngor cysylltwch â gwasanaethau cwsmer y Llyfrgell Brydeinig ar 01937 546060 neu Customer-Services@bl.uk

 

  • Mae'r cyswllt lawrlwytho'n fyw am 30 diwrnod o ddyddiad yr e-bost gwreiddiol.  Os yw'r cyswllt lawrlwytho wedi dod i ben, bydd angen i chi wneud cais drachefn am eich dogfen ILL.  Sylwer y codi tâl ar y llyfrgell drachefn am yr ail gais.

 

chat loading...