Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Alla i ddim cael Adobe Reader i agor fy Nogfen DRM Lite Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd. Pa ddewisiadau eraill sydd yna?

555 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 01, 2017   

 

Gwaetha'r modd, dim ond gydag Adobe Reader 10 neu uwch y gwnaiff dogfennau wedi'u hamgryptio'r Llyfrgell Brydeinig agor.  Ni wnaiff dogfennau agor gydag unrhyw syllwr PDF arall.  Os cysylltwch ag ill@bangor.ac.uk efallai y gallwn argraffu'r ddogfen i chi (a chymryd nad ydych wedi ei lawrlwytho'n barod).

 

chat loading...