Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Am ba hyd alla i fynd at fy nogfen DRM Lite Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd sydd wedi ei darparu gan y Llyfrgell Brydeinig?

532 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 01, 2017   

 

Sylwch na chaiff y ddogfen ei chadw'n awtomatig.   Daw mynediad at y linc o'r Llyfrgell Brydeinig i ben ar ôl 30 diwrnod, felly rydym yn argymell eich bod yn cadw copi ar eich cyfrifiadur yn syth.  Byddwch yn gallu mynd at eich dogfen a arbedwyd am hyd at dair blynedd o'r dyddiad y cafodd ei lawlwytho gyntaf ond dim ond un copi y gellwch ei argraffu, ac felly rydym yn eich cynghori i wneud hynny'n syth.  

 

chat loading...