Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn anghofio fy enw defnyddiwr neu gyfrinair On Demand?

642 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 01, 2017   

 

Os byddwch yn anghofio eich manylion mewngofnodi i gael at eich dogfennau DRM Lite Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd, mae yna gysylltiadau i nodiadau atgoffa cyfrif gael eu hanfon o'r dudalen mewngofnodi On Demand.  Os byddwch yn newid eich cyfrinair gellwch barhau i fynd at ddogfennau a gadwyd gan ddefnyddio eich cyfrinair diweddaraf; fodd bynnag efallai y bydd angen i chi glirio'r wybodaeth am y cyfrif a gofiwyd yn Adobe Reader.

 

chat loading...