Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut alla i weld llyfr prin neu eitem o'r casgliad arbennig?

44 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 03, 2018   

 

Os ydych eisiau gweld unrhyw eitem ymhlith ein llyfrau prin a chasgliadau arbennig, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais wrth ddesg y llyfrgell.  Bydd eitemau’n cael eu casglu a’u cludo i’r Archifdy i’w darllen yn ddyddiol am 11.00am. Cofiwch fod yr Archifdy yn agored o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am tan 1.00pm a 2.00pm tan 5.00pm

Mewn adegau o achos brys, os bydd yr amgylchiadau yn caniatáu, gall staff y llyfrgell nôl eitemau yn ôl dymuniad. Ran amlaf nid oes angen gwneud apwyntiad, ond byddai’n ymarfer da i gysylltu o flaen llaw yn enwedig os byddwch yn teithio o bell.

Mae’n bosib gwneud ceisiadau i staff y llyfrgell wneud llungopïau ar eich rhan yn unol â thelerau hawlfraint. Serch hynny, mae’r gwasanaeth yn dibynnu ar faint a chyflwr y deunydd.  Pris llungopïo yw 40c y dudalen i fyfyrwyr, a 45c y dudalen i rai sydd ddim yn fyfyrwyr.

 

chat loading...