Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Pam na alla i fynd at yr e-gyfnodolyn / e-lyfr / cronfa ddata hon?

530 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 14, 2018   

 

Os ydych yn cael problemau wrth geisio mynychu e-adnoddau penodol, yn gyntaf:

  • Edrychwch ar y dyddiadau, weithiau mae mwy o flynyddoedd ar gael nag y mae ein tanysgrifiad yn ei ganiatáu.
  • Ydych chi wedi mewngofnodi i Chwiliad Llyfrgell?  Mae’n bwysig eich bod yn mewngofnodi i Chwiliad Llyfrgell gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair i alluogi holl nodwyddau’r system.

Gallwch gysylltu â'r ddesg gwasanaethau cwsmer (01248 382983) yn y lle cyntaf ac fe wnânt hwy edrych i weld a oes yna reswm syml pam nad ydych yn medru mynd at yr adnoddau (e.e. os ydych yn mynd at yr adnodd oddi ar y campws, efallai nad ydych wedi mynd ato drwy gatalog y llyfrgell / eich bod yn ceisio mynd at gyfnodolyn nad yw'r llyfrgell yn tanysgrifio iddo / bod eich cyfrif llyfrgell wedi gorffen etc.) Os na all y tîm gwasanaethau cwsmer ateb eich ymholiad, gallant eich cyfeirio at ein tîm gwasanaethau digidol a fydd yn ymchwilio'n drwyadl i achos y broblem.

 

 

chat loading...