Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Beth ddylwn ei wneud pan fydd tudalen wall yn ymddangos wrth geisio defnyddio e-adnoddau?

531 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 26, 2022   

 

Os byddwch yn derbyn tudalen wall wrth geisio mynychu e-adnodd penodol, gall fod problemau rhwydwaith neu dechnegol yng ngwefan yr adnodd - rhowch gynnig arni ychydig yn nes ymlaen. Os byddwch yno yn gweld yr un neges wall, anfonwch fanylion y gwall ymlaen at y Tîm Datblygu Digidol.

Mae gwefannau mwyafrif y cyhoeddwyr academaidd wedi eu llunio i'w defnyddio gyda'r fersiwn diweddaraf o Chrome, Firefox, Safari ac Edge. Nid yw Internet Explorer yn cael ei gefnogi gan Microsoft bellach ac rydym yn eich annog i uwchraddio i borwr gwahanol.

Adroddir am yr holl faterion hysbys ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol;

Twitter

Facebook

 

chat loading...