Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Dydw i ddim yn deall ystyr y term rwyf wedi ei weld wrth ddefnyddio'r e-adnoddau, beth mae yn ei feddwl?

510 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 10, 2018   

 

Os wrth fynychu e-gyfnodolion, e-lyfrau neu gonfeydd data y byddwch yn dod ar draws term nad ydych yn siwr beth yw ei ystyr, ewch i'r eirfa. Os na allwch ddod o hyd i'r gair neu'r ymadrodd yno, gadewch i'r Tîm Datblygu Digidol wybod a gallwn ei ychwanegu.

 

chat loading...