Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Mae gennyf gyfrif llyfrgell gyda Phrifysgol Bangor ond nid ydwyf yn fyfyriwr cofrestredig neu aelod o staff, allai newid fy nghyfrinair llyfrgell?

572 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 12, 2018   

 

Dylai myfyrwyr cofrestredig ac aelodau o staff Prifysgol Bangor ddefnyddio FyMangor i newid eu cyfrinair.

Gall benthycwyr allanol, megis aelodau LINC y Gogledd ac Sconul Access, newid eu cyfrinair er mwyn cael mynediad at gatalog y llyfrgell Chwiliad Llyfrgell drwy'r broses ganlynol:

  • I ddechrau, cliciwch ar Mewngofnodi yng nghornel dde uchaf y sgrin yn Chwiliad Llyfrgell

  • Dewiswch Defnyddwyr Eraill a theipiwch rif y cod bar o'ch cerdyn llyfrgell (User ID) a Chyfrinair

  • Cliciwch ar eich enw yng nghornel top de'r sgrin a dewiswch Fy Nghyfrif Llyfrgell

  • Cliciwch ar Manylion Personol

 

  • Cliciwch ar Diweddaru Cymwysterau Mewngofnodi

  • Mewnbynnwch eich hen gyfrinair ac yna eich cyfrinair newydd, ac unwaith eto i gadarnhau. Yna cliciwch Cadw i orffen

 

chat loading...