Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n galw eitem sydd ar fenthyg yn ôl?

742 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 05, 2020   

 

Bydd angen i chi fewngofnodi i Chwiliad Llyfrgell i alluogi'r nodwedd hon.

  • Os bydd eitem yr ydych ei angen allan ar fenthyg, bydd yn ymddangos fel Wedi ei fenthyg allan o ar gatalog y llyfrgell.  Gallwch ei adalw drwy glicio ar y teitl a fydd yn agor record gyflawn o'r llyfr

  • Pan fydd record y llyfr ar agor, byddwch yn gweld yr opsiwn Gwneud cais (neilltuo copi)

  • Pan fyddwch yn clicio ar y cyswllt hwn, byddwch yn cael eich annog i ddewis Cangen Llyfrgell i bigo'r llyfr i fyny ohono.

  • Bydd y dyddiad dychwelyd yn cael ei newid yn awtomatig a bydd yr eitem yn cael ei adalw ar eich cyfer

**Sylwch**

Ni ellir adalw eitemau sydd ar fenthyg i israddedigion yn ystod gwyliau'r Brifysgol

 

chat loading...