Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Alla'i gadw rhestrau o lyfrau ac erthyglau neu chwiliadau ac allfudo'r cyfeirnodau?

573 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jan 10, 2020    Welsh

 

Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i Chwiliad Llyfrgell drwy'r cyswllt yng nghornel dop de'r sgrin

 

Gallwch gadw rhestrau o lyfrau ac erthyglau drwy glicio ar yr eiconau pin sy'n ymddangos ger teitl yr eitem a Phinio i'r Ffefrynnau

I weld yr eitemau yr ydych wedi eu hychwanegu i'ch ffefrynnau, cliciwch ar eicon y pin sy'n ymddangos ger eich enw yng nghornel dop de'r sgrin

Bydd hyn yn dangos rhestr o'r eitemau yr ydych wedi eu safio i'ch ffefrynnau

Gallwch grwpio eich eitemau i ffolderi drwy glicio ar y cyswllt Ychwanegu Labeli. Byddwch yn cael eich anog i greu teitl ar gyfer eich label. Yn yr enghraifft isod, rydym wedi creu label o'r enw Hanes y Tywysogion

Byddwch yno'n gweld eich label yn ymddangos oddi tan yr eitem yr ydych wedi ei ddewis.  Bydd rhestr o'r labeli yr ydych wedi eu creu i’w gweld ar y dde

I ychwanegu eitemau dilynol i'r label, clicwch ar Ychwanegu Labeli oddi tan y teitl.  Bydd hyn yn cynnig y dewis i chi ychwanegu’r eitem at label sy'n bodoli drwy glicio + neu i greu label newydd

Gallwch ddileu label o'ch ffefrynnau drwy glicio ar yr eicon pensil a chlicio'r X

Bydd y chwiliadau yr ydych yn ei wneud tra boch chi wedi mewngofnodi yn cael eu safio yn awtomatig oddi tan y pennawd Hane Chwilio yn eich ffefrynnau

Gallwch gadw eich chwiliadau drwy glicio ar y pin ar y dde, bydd yno'n ymddangos yn eich Chwiliadau a Gadwyd

Gallwch ddileu eitemau drwy glicio ar y pin

Neu ddileu chwiliadau a gadwyd drwy glicio ar y bin

Gallwch allfudo cofnodion eich eitemau unai drwy ddewis cofnod unigol, neu drwy dicio'r blwch ar y top i allfudo'r holl eitemau, neu eitemau wedi eu grwpio drwy labeli

Yno cliciwch ar y tri smotyn

Bydd hyn yn cynnig rhestr o opsiynau i allfudo'r cofnodion

 

 

chat loading...