Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n chwilio am bapurau arholiad y flwyddyn academaidd ddiwethaf (2017 - 2018)?

34 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Nov 27, 2018   

 

Mae'r papurau arholiad am y flwyddyn academaidd 2017-18 wedi eu rhestri fesul Ysgol isod.  Bydd papurau arholiad ar gyfer rhai modiwlau wedi eu hepgor oherwydd cyfyngiadau sydd wedi eu gorfodi gan yr Ysgolion Academaidd.

Addysg

Semester 2.

Llythrennedd a Rhifedd - XCC-1008; XCB-1008
Astudiaethau Pynciau Craidd - XCC-3008; XCB-3008
Llythrennedd a Rhifedd - XCC-3010; XCB-3010
Astudiaethau Pynciau Allgraidd - XCC-2009; XCE-2009
Astudiaethau Proffesiynol 1 Bl.1 BSC Dylunio and Thechnoleg (Uwchradd) - XUC-1041; XUE-1041
Astudiaethau Proffesiynol 1 Bl.1 Bsc Dylunio Cynnyrch - XUC-1047; XUE-1047
Astudiaethau Proffesiynol 2 : Bl.2 Bsc Dylunio Cynnyrch - XUC-2047; XUE-2047
Astudiaethau Proffesiynol 3: Bl.3 Bsc Dylunio & Thechnoleg (Uwchradd) - XUC-3041; XUE-3041
Astudiaethau Proffesiynol 3: Bl.3 Bsc Dylunio Cynnyrch - XUC-3047; XUE-3047
 

Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol

Semester 1.

Environmental Management and Conservation (Paper A- Environmental Economics) - DXX-1002
Environmental Management & Coservation (Paper B) - DXX-1002
Earth Systems and Processes - DXX-1005
Water, Air & Soil Pollution - DXX-2002
Climate Change - DXX-2006
Geohazards - DXX-2008
Forest Health - DXX-2017
Environmental Geochemistry - DXX-3001
Forest Ecology - DXX-3301
Food Geography; Geographies of food and drink innovation - DXX-3600;DXX-3601
Coping with a Changing Planet - DXX-3800
Strategic Environmental Management - DXX-4524

Semester 2.
Ecology & Evolution - DNS-1003
Datblygiad Cynaliadwy - DXC-2001
Ecosystem Function and Services - DXX-1001
Forestry in the 21st Century - DXX-1003
Human Geography (Papur Cymraeg) - DXX-1004
Human Geography (English) - DXX-1004
Sustainable Development - DXX-2001
People, Space and Place (Papur Cymraeg) - DXX-2007
People, Space and Place - DXX-2007
Conservation Practice - DXX-2009
Forest and Woodland Management - DXX-2010
Catchment Processes - DXX-2011
Settlement Systems - DXX-3004
Neoliberal Environments - DXX-3017
Forest Ecosystems /Forest Ecosystems & Services - DXX-3212; DXX-3016
Waste Management & Utilisation - DXX-3402
Renewable Energy - DXX-3507
Upland Management - DXX-3708
 

Cemeg

Semester 1.

Essential Chemistry - FXX-0010
Foundations of Chemistry 1 - FXX-1101
Main Group Chemistry - FXX-2201
Organic Chemistry 1- Reactions and Mechanisms - FXX-2203
Symmetry, Structure and Kinetics - FXX-2205
Pollution and the Environment - FXX-3101
Chemical Biology - FXX-3502
Advanced Physical Chemistry - FXX-3507
Core Organic Chemical Concepts - FXX-3510
Structure and Reactivity (Organic Chemistry) - FXX-4501
Processes at Interfaces - FXX-4502
Advanced Topics in Inorganic Chemistry - FXX-4503
Core Chemistry and Research Skills - FXX-4701
Techniques in Chemical Analysis - FXX-4702
Techniques in Biochemical Analysis - FXX-4707

Semester 2.
Chemistry in Biology and the Environment - FXX-1005
Foundations of Chemistry 2 - FXX-1103
Chemistry of US (Grid) - FXX-1104
The Chemistry of Us - FXX-1104
Transition metal and solid-state chemistry - FXX-2202
Aromatics and Polymers - FXX-2204
Theory of Spectroscopy - FXX-2206
Organometallic Chemistry and Catalysis - FXX-3505
General Skills - FXX-3506
Core Physical Chemistry Concepts - FXX-3508
Advanced Organic and Inorganic Chemistry - FXX-3509
Advanced Organic and Inorganic Chemistry - Answer Book - FXX-3509
 

Cerddoriaeth

Semester 1.

Diwylliannau Cerdd byd-eang - WXC-1006

Semester 2.
Diwylliannau Cerddoriaeth Byd-eang - WXC-1006
Music Cultures of the World - WXM-1006
 

Cyfrifiadureg

Semester 1.

Computational Thinking - ICP-1015
Database Systems 1 - ICP-1021
HCI & Computer Graphics - ICP-1036
AI for Games - ICP-2025
Introduction to Operating Systems - ICP-2033
Computer Graphics 2 - Algorithms - ICP-2036
Database Systems 1 - ICP-2221
Software Hut - ICP-2302
Computer & Network Security - ICP-3011
Apps Artificial Intelligence - ICP-3025
Operating Systems & Networks - ICP-3033
Pattern Recognition and Neural Networks - ICP-3083
Database Systems - ICP-4121
Information Visualization - ICP-4142
Applied AI - ICP-4152

Semester 2.
Mathematics for Computing - ICP-1016
Computing Fundamentals - ICP-1030
Computer Architecture - ICP-1033
Information Systems - ICP-1043
System Administration and Maintenance - ICP-2002
Computer Networks - ICP-2011
Data Structures & Algorithms - ICP-2027
Databases - Design & Implementation - ICP-2037
Databases - Design & Implementation - ICP-3027
Data Networks & Distributed Systems - ICP-3029
Computer Graphics 3 - Rendering - ICP-3036
Computer Vision - ICP-3038
Internet Tech for E-Commerce - ICP-3123
Tech for Internet Systems - ICP-4123
Distributed Systems - ICP-4127
Virtual Environment & Human Perception - ICP-4133
Information Systems - ICP-4143
Analogue Electronics - IES-2012
 

Cymraeg

Semester 1.

Llen a Llun - CXC-1008
Gwyddeleg Modern 1 - CXC-1030
Beirdd yr Uchelwyr - CXC-2102
Athroniaeth a Llenyddiaeth - CXC-2202
Beirdd yr Uchelwyr - CXC-3002
Medrau Cyfieithu - CXC-3016
Athroniaeth a Llenyddiaeth - CXC-3202
Theatr Fodern Ewrop - CXD-1013
Y Theatr Gymraeg Fodern - CXD-2024
Y Theatr Gymraeg Fodern - CXD-3024

Semester 2.
Beirniadaeth Lenyddol Ymarferol - (Ail iaith) - CXC-1001
Beirniadaeth Lenyddol Ymarferol - (Iaith gyntaf) - CXC-1001
Defnyddio’r Gymraeg - CXC-1004
Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol - CXC-1019
Gwyddeleg Modern 2 - CXC-1031
Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg - CXC-1036
Llên a Chymdeithas 1546 - 1659 - CXC-2026
Datblygiad yr Iaith - CXC-2033
Llên a Chymdeithas 1546 - 1659 - CXC-3026
Datblygiad yr Iaith - CXC-3033
 

Gwyddorau Biolegol

Semester 1.

Organismal Diversity - BNS-1002
Evolution & Genetics - BNS-2002
Freshwater Ecosystems 1 and 2 - BNS-3001;BNS-3003
Environmental & Industrial Biotechnology - BSM-4105
Environmental Genomics - BSM-4126
Wetland Classes & Biodiversity - BSM-4132
Wetland Hydrology & Biogeochemistry - BSM-4133
Egwyddorion Bywyd 2  - BSX-2019
Vertebrate Biology - BSX-2022
Molecular Ecology and Evolution - BSX-3139
Fish Physiology - BSX-3145

Semester 2.
Marine Biotechnology - BSM-4101
Plant Biotechnology - BSM-4103
Wetland Ecosystem Services - BSM-4135
Behavioural Ecology - BSX-2018
Introduction to Herpetology - BSX-2028
Integrative Zoology - BSX-2030
Animal Survival Strategies - BSX-3144
Animal Ethics and Welfare - BSX-3149
Life in a Changing Climate - BSX-3150
Life in Wetlands - BSX-3152
Attack and Defense in Plants - BSX-3154
Ornithology - BSX-3157
 

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Semester 1.

Motor Control and Learning - JXH-2020
Ffisioleg Chwaraeon ac ymarfer - JXH-2024;JXC-2024
Sport Nutrition - JXH-2027
Exercise for Clinical Populations - JXH-3048
Dulliau Ymchwil; Research Skills for Medics - JXH-2016;JXC-2016;JXH-3058
Stress and Performance - JXH-3031

Semester 2.
Biomechanics - JXH-1020
Psychomotor Behaviour - JXH-1027;JXC-1027
Physical Activity and Health - JXH-1028
Health Physiology - JXH-2013
Psychology of Sport Performance - JXH-2022
 

Gwyddorau Eigion

Semester 1.

Marine Ecology - OSX-2009
Ice and Oceans - OSX-2011
Air-breathing Marine Vertebrates - OSX-3003
Coastal Water Processes - OSX-3005
Extreme Marine Habitats - OSX-3011
Palaeoceanography - OSX-3012
Larval Ecology - OSX-3014
Ocean Modelling - OSX-3016
Applied Geophysics - OSX-3017
Sharks and their Relatives - OSX-3020

Semester 2.
Marine Physiology and Behaviour - OSX-2002
Earth and Ocean Observation - OSX-2005
Marine Conservation and Exploitation - OSX-3001
Marine Ecosystems and Processes - OSX-3002
Fish and Fish Biology - OSX-3019
 

Hanes a Hanes Cymru

Semester 1.

Civil War: England and Wales, 1588-1662 (Level 5 paper) - HGH-2112
Civil War: England and Wales, 1588-1622 (Level 6 paper) - HGH-3112
Rhyfel Cartref America - HTC-2156

Semester 2.
The British Country House since 1750: Decadence and Deference - HSH-3138
‘Gender, Sex, and Society’ - HSH-3146
Native Wales and the Normans - HSW-3019
Experimental Archaeology - HTA-2114
Life on the Edge: frontier society in Roman Britain - HTA-2117
Y Rhyfel Mawr trwy lygaid y Cymry - HTC-2132
Gwladgarwyr a Gwladychwyr - HTC-2151
Reformation and Counter-Reformation in Europe - HTH-2112
Britannia Rule the Waves: the British Empire and the World, 1780-1914 - HTH-2149; HTH-3149
Britain in the Jazz Age - HTH-2150
Reformation and Counter-Reformation in Europe - HTH-3112
Britain in the Jazz Age - HTH-3150
Cymru yn y Byd Modern - HXC-1006
Birth of Modern Europe / Genedigaeth yr Ewrop Fodern - HXH-1002; HXC-1003
War, Society and the Media / Rhyfel, Cymdeithas a'r Cyfryngau - HXH-1009; HXC-1009
Wales since 1789 - HXW-1010
 

Ieithoedd Modern

Semester 1.

Ffrangeg I Ddechreuwyr a Myfyrwyr Canolradd1 - LCF-1003;LZF-1003
Ymerodraeth Prydain a Ffrainc - LCF-3301
History in Context - LXE-1700
French Cinema 1895-1950 - LXF-2104
The German Film - LXG-2008
Women in Germany - LXG-3013
The Making of the Italian Nation - LXI-2010
Galician 1 - LXS-2028
Barcelona: a Cultural History - LXS-2035
Reading Contemporary Galician Culture - LXS-3018
French for Beginners & Intermediate Students - LCF-1003;LZF-1003
German for Beginners - LZG-1003
Italian Intermediate - LZI-1001
Italian for Beginners 1 - LZI-1003
Spanish Beginners / Intermediate 1 - LZS-1003

Semester 2.
Sgiliau Iaith Ffrangeg  - LCF-1001; LZF-1001
Ffrangeg I Ddechreuwyr a Myfyrwyr Canolradd 2 - LCF-1004; LZF-1004
Sgiliau Iaith Ffrangeg  - LCF-2040; LZF-2040
Sgiliau Iaith Ffrangeg (Cyfieithu)/ Translation Erasmus French B/ Translation Erasmus French A - LCF-3020;LCF-3030;LCF-3040; LZF-3020;LZF-3030;LZF-3040;LXF-3010;LXF-3011
Race and Immigration in France - LXF-2105
French Cinema Since 1960 - LXF-3106
Dutch II - LXG-2011
East Germany and its Legacy - LXG-3016
History of Galacia - LXS-2024
Galician II - LXS-2029
Chinese for Beginners 2 - LZC-1004
Chinese Language Skills - LZC-2040
German Language Skills - LZG-1001
German for Beginners II - LZG-1004
Gegenwartssprache I - LZG-2040
Gegenwartssprache II - LZG-3020; LZG-3030; LZG-3040
Italian for Beginners II - LZI-1004
Italian Language 1 - LZI-2040
Italian Language 2 - LZI-3020;LZI-3030;LZI-3040
Spanish for Advanced Students - LZS-1001
Spanish for Beginners and Intermediate Students - LZS-1004
Spanish Language - LZS-2040
Iaith Sbaeneg / (Erasmus) - LZS-3020;LZS-3030;LZS-3040;LCS-3030;LXS-303
 

Peirianneg Electronig

Semester 1.

Optoelectronics - ICM-2014
Signal Processing - ICM-3004
Electromagnetics - ICM-3008
Advanced Optical Communications - ICM-4014
Mathematics 1 - IEA-1001
Mathematical Methods - IEA-2003
Quality, Value & TQM - IED-4066
Circuit Theory - IES-1007
Digital Circuits 2 - IES-2005
VLSI Design Principles - IES-2006
Microelectronics 3 - IES-3002
Control Systems-written (2) - IES-3006
Control Systems-written - IES-3006
Advanced Sensor Systems - IES-4002
Theori Cylchedau - IEW-1007
Digital Circuits & Design 1 - IME-1006
Microelectronics 1 - IME-1009

Semester 2.
Communication Systems - ICM-2008
Information & Coding for Comms. - ICM-3012
Optical Communications - ICM-3014
Mathematics 2 - IEA-1002
Mathematics 3 - IEA-1003
Engineering Analysis: Linear Systems - IEA-2004
Project Planning & Management - IED-2061
Dylunio Cylchedau - IES-1005;IEW-1005
Microwave System Design Tech - IES-3005
Microelectronics 2 - IME-2009
 

Saesneg

Semester 1.

Literature of Laughter - QXE-1004
Children's Fiction - QXE-1016
Renaissance and Reformation - QXE-2013
Literature and Modernity - QXE-2027
Beowulf to Malory - QXE-2101
Part One - Listening Comprehension - QXS-1003
Advanced English Grammar and Writing - QXS-1004
Advanced English Integrated Skills - QXS-2001

Semester 2.
Introduction to Medieval Literature - QXE-1003
Jonson to Johnson - QXE-2003
Contemporary Literatures - QXE-2019
 

Y Gyfraith

Semester 2.

Cyfraith Gyhoeddus - SXL-1110
Public Law - SXL-1110
Cyfraith Contract - SXL-1112
Contract Law - SXL-1112
Cyflwyniad i’r Gyfraith - SXL-1113
Introduction to Law - SXL-1113
Cyflwyniad I Foeseg Gyfreithiol / Intro to Legal Ethics - SXL-1117
Cyfraith Rhufain a Hanes y Gyfraith / Roman Law & Legal History - SXL-1118
Contemporary Chinese Studies 1 - SXL-1507
Cyfraith Camwedd  - SXL-2112
Cyfraith Camwedd -Handout - SXL-2112;SXL-3212
Cyfraith Trosedd - SXL-2113
Cyfraith Rhufain a Hanes y Gyfraith - SXL-2118
Cyfiawnder Gweinyddol - SXL-2120
Tystiolaeth - SXL-2125
Cyfraith Deuluol a Lles - SXL-2126
Cyfreitheg - SXL-2127
Y Gyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol - SXL-2144
Cyfraith Gyhoeddus - SXL-2210
Ecwiti ac Ymddiriedolaethau - SXL-2211
Cyfraith Contract - SXL-2212
Cyflwyniad I'r Gyfraith - SXL-2213
Intro to Chinese Legal System - SXL-2506
Cyfraith Tir - SXL-3111
Land Law - SXL-3111
Cyfiawnder Gweinyddol - SXL-3120
Cyfraith Partneriaethau a Chwmnïau - SXL-3121
Company Law - SXL-3121
Tystiolaeth - SXL-3125
Evidence - SXL-3125
Cyfraith Deuluol a Lles - SXL-3126
Cyfreitheg - SXL-3127
Y Gyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol - SXL-3144
Cyfraith Feddygol a Moeseg - SXL-3149
Medical Law and Ethics - handout - SXL-3149
Medical Law and Ethics - SXL-3149
Cyfraith Camwedd - SXL-3212
 

Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau

Semester 1.

Journalism and Risk - UXS-2038
Journalism and Risk - UXS-3038

Semester 2.
History of Journalism and the Public Sphere - UXS-1004
History of Journalism and the Public Sphere - papur Cymraeg - UXS-1004
Global News Agenda - UXS-2076
Global News Agenda - UXS-3076
 

Ysgol Athroniaeth a Chrefydd

Semester 1.

Moeseg: Agweddau Crefyddol - VPC-1105
Moeseg Gymhwysol - VPC-2202
Cyflwyniad I Resymeg - VPR-1301
Introduction to Logic - VPR-1301
Athroniaeth yr Hen Fyd - VPR-2300
Kant: Ethics and Epistemology - VPR-2303
Athroniaeth yr Hen Fyd - VPR-3330
Kant: Ethics and Epistemology - VPR-3333

Semester 2.
Cyflwyniad i Iddewiaeth a Christnogaeth - VPC-1106
Introduction to Judaism and Christianity - VPR-1106
Introduction to Philosophy of Religion - VPR-1300
Paradoxes of Self: Nietzsche and Jung - VPR-2203
Athroniaeth Crefydd yr 20fed Ganrif - VPR-2301
Ffydd a Rheswm - VPR-2302
Paradoxes of Self: Nietzsche and Jung - VPR-3303
Athroniaeth Crefydd yr 20fed Ganrif - VPR-3331
Ffydd a Rheswm - VPR-3332
 

Ysgol Busnes Bangor

Semester 1.

Cyfrifeg Rheolaeth ac Ariannol - ACB-1110
Economeg CRAIDD - ACB-1300
Egwyddorion Marchnata - ACB-2103; ASB-2103
Cyfathrebu Marchnata - ACB-2113; ASB-2113
Cyfrifeg Ariannol 1 - ACB-2515
Dulliau Meintiol (gan gynnwys ADB-1111 Cyflwyniad I Ddulliau Meintiol) - ADB-1101
Cyflwyniad i Fusnes a Rheolaeth - ADB-1103
Tebygolrwydd ac Optimeiddiaeth - ADB-2108
Entrepreneuriaeth, Cyfalaf a’r Economi - ADB-3104
Trethiant - ADB-3212
Quantitative Methods (Including ASB-1111 Introduction to Quantative Methods) - ASB-1101;ASB-1111
Introduction to Business and Management - ASB-1103
Management and Financial Accounting - ASB-1110
CORE Economics - ASB-1300
Law for Business - ASB-1400
Principles of Organisation and Management - ASB-2104
Probability and Optimisation - ASB-2108
Cyfathrebu Marchnata - ASB-2113; ACB-2113
Finance - ASB-2202; ASB-2203
Investment - ASB-2217; ASB-3217
Microeconomics - ASB-2307
Law for Business - ASB-2400
Quantitative Methods for Business - ASB-2411
Operations STRATEGY - ASB-2416
Management Accounting 1&2 - ASB-2507
Bank Management - ASB-2525; ASB-3525
International Business - ASB-3102
Marketing Strategy and Management - ASB-3103
Entrepreneurship, Capital and the Firm - ASB-3014
Advertising Strategy - ASB-3112
e-Marketing - ASB-3114
International Banking - ASB-3201
Corporate Risk Management - ASB-3204
Adv. Accounting Theory & Practice - ASB-3211
Taxation - ASB-3212
Auditing - ASB-3214
Financial Economics - ASB-3313
Econometrics - ASB-3317
Law for Business - ASB-3400
Brydain a'r Undeb Ewropeaid / Britain and the European Union - ASB-3500;ACB-3500
Advanced Management Accounting - ASB-3507
Industrial Organisation - ASB-3514
Marketing Strategy - ASB-4006
Financial Econometrics - ASB-4108
International Financial Markets - ASB-4403
International Financial Management - ASB-4405
International Banking - ASB-4411
International Strategic Management - ASB-4413
Corporate Risk Management - ASB-4414
Management Research - ASB-4415
Credit Risk Analytics - ASB-4416
Accounting Theory - ASB-4418
Islamic Finance - ASB-4423
International Taxation: Policy & Practice - ASB-4442
Credit and Lending - ASB-4447
Global Brand Management - ASB-4530
Research Methods - ASB-4601

Semester 2.
Cyflwyniad I Farchnata - ACB-1104; ASB-1104
Cyfrifeg Rheolaeth ac Ariannol Management & Financial Accounting - ACB-1110; ASB-1110
Economeg CORE - ACB-1300
Economeg i Reolwyr - ACB-2305
Dulliau Meintiol - ADB-1101
Marchnadoedd a sefydliadau ariannol - ADB-1202
Ymchwil Marchnata - ADB-2109; ASB-2109
Systemau Gwybodaeth Busnes - ADB-2112
Trethiant - ADB-3212
Dulliau Meintiol - ASB-1101; ADB-1101
Cyflwyniad I Farchnata - ASB-1104; ACB-1104
Management and Financial Accounting - ASB-1110
Financial Markets and Institutions - ASB-1202
CORE Economics - ASB-1300
Law for Business - ASB-1400
Law for Business- duplicate - ASB-1400
Ymchwil Marchnata - ADB-2109; ASB-2109
Statistical Methods - ASB-2110
Business Information Systems - ASB-2112
Finance - ASB-2202
Economics for Managers - ASB-2305
Macroeconomics - ASB-2308
Law for Business - ASB-2400
Law for Business - ASB-2401
Personal Finance - ASB-2415
Management Accounting 1&2 - ASB-2507
Corporate Governance and Regulation - ASB-2508
Evolution of Management Thought - ASB-2511
Bank Management - ASB-2525; ASB-3525
Marketing of Services - ASB-3107
Strategic Management - ASB-3109
Operations Management - ASB-3111
Money and Banking - ASB-3206
Financial Statement Analysis - ASB-3208
Advanced Corporate Finance - ASB-3210
Advanced Accounting Theory and Practice - ASB-3211

Taxation - ASB-3212
Auditing - ASB-3214
Advanced Investment Theory and Practice - ASB-3215
Macroeconomics - ASB-3301
Behavioural Finance - ASB-3309
Law for Business - ASB-3400
Comparative Public Administration - ASB-3501
Advanced Management Accounting - ASB-3507
Investment Banking - ASB-3512
Advanced Consumer Psychology - ASB-3513
Bank Management - ASB-2525; ASB-3525
Finance for Managers - ASB-4007
New Venture Creation - ASB-4010
Research Methods - ASB-4101
International Financial Markets - ASB-4103
Management Research - ASB-4115
Bank Financial Management - ASB-4402
Financial Analysis - ASB-4406
Financial Econometrics - ASB-4108
Market Risk Analytics - ASB-4417
Advanced Financial Reporting and Regulation - ASB-4419
Management Accounting - ASB-4420
Islamic Banking - ASB-4424
Investment Strategy and Portfolio Management - ASB-4425
Islamic Accounting & Financial Reporting - ASB-4427
Islamic Insurance - ASB-4428
Mergers and Acquisitions - ASB-4437
Consumer Behaviour in a Global & Digital World - ASB-4440
Current Issues in International Finance - ASB-4441
Financial Ethics and Regulation - ASB-4446
Management and Innovation of Government and Non-Profit Organisations - ASB-4516
International Marketing Communication - ASB-4521
Marketing Analysis - ASB-4523
 

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Semester 1.

Foundation in Molecules and Cells - MSE-1007
Clinical Science in Practice - MSE-1018
Introduction to Human Physiology - MSE-1021
Introduction to Microbiology - MSE-1022
Clinical Physiology - MSE-2006
Human Immunology - MSE-2014
Haematology and Transfusion - MSE-2015
Clinical Biochemistry - MSE-2016
Molecular Biology and Biochemistry - MSE-2025;MSE-2008
Applied Clinical Technologies - MSE-2026
Applied Physiology - MSE-3010
Microbiology and Human Disease - MSE-3014
Haematology - MSE-3015
Pathophysiology - MSE-3016
Medical Genetics - MSE-3017
Micropathology - MSE-3021
Human Molecular Genetics - MSE-4040
Stem Cells in Disease and Development - MSE-4043
Applied Anatomy and Histopathology - MSE-4051

Semester 2.
Foundation in Molecules and Cells - MSE-1007
Foundation in Therapeutics - MSE-1010
Introduction to Human Physiology & Anatomy - MSE-1021
Clinical Physiology - MSE-2006
Therapeutics and Practice II - MSE-2010
Clinical Anatomy - MSE-2013
Histology & Histochemistry - MSE-2018
Medical Microbiology - MSE-2019
Cell Biology - MSE-2020
Applied Clinical Technologies - MSE-2026
Applied Anatomy - MSE-3009
Clinical Physiology - MSE-3010
Clinical Biochemistry - MSE-3018
Diagnostic Cellular Pathology - MSE-3019
Drug Development - MSE-3020
Clinical and Applied Physiology - MSE-4021
Human Immunology & Disease - MSE-4041

 

chat loading...