Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut alla'i weld pa lyfrau sydd gen i allan ar fenthig?

459 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 17, 2019   

 

Gallwch weld y llyfrau sydd genych ar fenthyg yn ogystal â'r llyfrau yr ydych wedi eu benthyg yn y gorffennol drwy fewngofnodi i gatalog y llyfrgell, Chwiliad Llyfrgell

Cliciwch ar mewngofnodi yng nghornel dde uchaf y sgrin

Yno, cliciwch ar eich enw i ddangos y gwymplen

Cliciwch ar Fy Nghyfrif Llyfrgell i gael gweld rhestr o'r llyfrau sydd genych allan ar fenthyg yn ogystal â dirwyon sy'n daladwy ac unrhyw geisiadau yr ydych wedi gwneud am lyfrau sydd ar fenthyg

I gael gweld eich benthyciadau blaenorol a hanesyddol (yr eitemau yr ydych wedi eu benthyg yn y gorffennol ac eisoes wedi eu dychwelyd) o'r tab Benthyciadau, cliciwch ar Benthyciadau gwreiddiol ac yno dewis Benthyciadau blaenorol a hanesyddol o'r gwymplen

 

chat loading...