Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Allai archebu deunydd drwy’r gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd yn ystod yr argyfwng coronafirws?

496 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Nov 27, 2020   

 

Mae’r gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd yn parhau i weithredu ond gyda rhai cyfyngiadau.

 

Gallwn gyflenwi eitemau sydd ar gael yn electroneg megis erthyglau cyfnodolion a phenodau o lyfrau, ond gan mai nifer fechan o lyfrgelloedd sydd yn benthyca deunydd printiedig allan i ni ar hyn o bryd, efallai na allwn gael gafael ar rai eitemau. Fe wnawn ni gysyllyu â chi os na allwn gyflawni eich cais. Bydd unrhyw ddeunydd printiedig y byddwn yn gallu ei gyflawni, yn cael eu cynnig i chi i'w casglu, trwy ein gwasanaeth Clicio a Chasglu.

 

Os oes angen pennod arbennig mewn llyfr arnoch, rhowch rif y bennod, rhif y tudalennau a theitl y bennod yn y blwch nodiadau yn y ffurflen archebu ar-lein ac fe wnawn geisio cael copi i chi os bydd y llyfr ar gael yn electroneg gan ein partneriaid.

 

Os ydych angen llyfr cyfan, sydd ddim ar gael i ni ar hyn o bryd, gallwch wneud cais amdano trwy ein gwasanaeth Mwy o Lyfrau. Os bydd y Llyfrgell yn penderfynu prynu llyfr ar sail eich awgrym, byddem yn ymdrechu i archebu copi yn electroneg.

 

Mae’r broses o archebu drwy Fenthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd i’w gweld yma.

 

 

chat loading...