Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Allai ddefnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill yn ystod yr argyfwng coronafirws?

190 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar May 07, 2020   

 

Mae’r gwasanaeth Sconul Access, sydd yn galluogi aelodau cofrestredig o lyfrgelloedd prifysgol i ddefnyddio llyfrgelloedd prifysgol eraill yn y DU ac Iwerddon, wedi ei ohirio dros dro.

 

chat loading...