Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Lle allai argraffu fy ngwaith yn ystod yr argyfwng coronafirws?

97 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Nov 09, 2020   

 

Gallwch gael mynediad at Gyfrifiaduron Personol rwydwaith y Brifysgol yn y safleoedd canlynol:

 

CR1 a CR2 ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau

Alaw yn safle'r Ffriddoedd

Ystafell gyfrifiaduron Barlows yn safle'r Santes Fair

Adeilad Deiniol (9:00am - 8:00pm trwy fynediad a cherdyn)

LLyfrgell Safle'r Normal (ar gael 24/7 trwy fynediad a cherdyn)

 

 

Gallwch argraffu, sganio a llungopïo o’r peiriant yn CR1 ac yn Llyfrgell Safle'r Normal.

 

Cofiwch gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

 

Mae credydau argraffu ar gael i’w prynu ar-lein yma.

 

chat loading...