Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i’n archebu llyfrau trwy’r gwasanaeth Clicio a Chasglu yn ystod yr argyfwng coronafirws?

600 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Mar 30, 2022   

 

Er mwyn ateb y galw am eitemau o’n casgliadau printiedig ac i gydymffurfio a chanllawiau iechyd a diogelwch a mesurau cadw pellter cymdeithasol, mae’r Llyfrgell yn treialu gwasanaeth Chlicio a Chasglu diogel di-gyffwrdd. Bydd myfyrwyr cofrestredig ac aelodau staff yn gallu gwneud cais am eitemau i’w casglu ar adeg wedi ei drefnu o flaen llaw.

Mae’r gwasanaeth nawr ar gael ar gyfer eitemau a gedwir ym mhob Llyfrgell.  Bydd angen casglu eitemau a archebwyd yn Wrecsam, o'r llyfrgell yn Wrecsam.

I archebu eitemau, ewch at gatalog y llyfrgell a gofalwch eich bod yn mewngofnodi yn nhop y gornel dde’r sgrin.

 

Er mwyn chwilio am lyfrau printiedig, bydd angen i chwi chwilio trwy’r cwmpawd Casgliadau Llyfrgell PB.

 

Teipiwch deitl y llyfr yr ydych yn chwilio amdano, mae’n helpu ychwanegu cyfenw'r awdur os bydd y teitl yn un cyffredin.

 

Pan fyddwch yn darganfod eich llyfr yn y rhestr ganlyniadau, cliciwch ar deitl y llyfr i agor y record llawn.

 

Os byddwch wedi mewngofnodi, byddwch yn gweld cyswllt i roi cais ar y llyfr Gwneud cais (neilltuo copi), cliciwch ar y cyswllt a byddwch yn cael eich annog i fewnbynnu Man Casglu. Dewiswch y llyfrgell lle y dymunwch gasglu eich eitem ohono. Os oes gennych sylwadau neu anghenion penodol am y cais, gallwch eu hysgrifennu yn y blwch Sylw. Cliciwch y botwm Cais i osod y cais.

 

Pan fydd eich eitemau yn barod i’w casglu, fe wnawn eich e-bostio i drefnu amser priodol. Bydd angen i chi ateb yr e-bost i gadarnhau'r apwyntiad neu awgrymu amser arall os nad yw’r amser yn gyfleus i chi. Bydd amseroedd casglu ar gael rhwng Ddydd Llun - Ddydd Gwener 9am - 5pm (9am - 2pm Ddydd Llun - Ddydd Iau yn Wrecsam)

Gofynnwn i chi beidio â thrafaelio i’r Llyfrgell nes eich bod wedi derbyn yr e-bost i gadarnhau amser.

Bydd angen i chi ddod a’ch cerdyn myfyriwr gyda chi. Os byddwch wedi penodi rhywun i gasglu y llyfrau ar eich rhan, gofalwch eich bod wedi trefnu hyn gyda ni yn eich gohebiaeth i’r e-bost cadarnhaol.

Pan fyddwch yn cyrraedd y Llyfrgell, gofynnwn yn garedig i chi i ddefnyddio'r hylif glanhau dwylo a chadw at ein mesurau cadw pellter cymdeithasol 2m.

Pwyswch y botwm intercom yng nghyntedd y Brif Llyfrgell i adael i staff y llyfrgell wybod eich bod yn disgwyl a byddent yn agor y drysau i chi. Yn y man casglu, fe wnaiff ein staff ofyn i chi ddod ymlaen i dderbyn eich llyfrau, byddent wedi cael eu benthyg i’ch cyfrif llyfrgell yn barod. Bydd mannau casglu penodol ar gael yn y llyfrgelloedd eraill lle bydd staff Llyfrgell yn gofyn i chi ddangos eich cerdyn myfyriwr cyn gofyn i chi gamu ymlaen i gasglu eich llyfrau

Sylwch.

  • Am eitemau sydd yn dangos fel 'ar gael' yn y catalog, gofynnwn i chi adael 2 ddiwrnod gwaith rhwng gosod eich cais a derbyn eich amser casglu.
  • Os bydd yr eitem yr ydych wedi gofyn amdano allan ar fenthyg, fe wnawn adalw'r eitem ond ni allwn sicrhau bydd yr eitem yn cael ei ddychwelyd gan nad yw nifer o'n benthycwyr yn gallu dychwelyd eu benthyciadau ar hyn o bryd.
  • Os byddwch yn dewis i gasglu'r eitem o gangen llyfrgell wahanol i'r un sy'n cadw'r llyfr, gall gymryd diwrnod neu ddau ychwanegol i'r eitem gael ei ddosbarthu.
  • Amcan y gwasanaeth yw galluogi defnyddwyr i gael mynediad brys at ein casgliadau llyfrau, dylid ceisiadau gael eu casglu o fewn yr wythnos. Ni allwn brosesu ceisiadau am lyfrau a fydd eu hangen yn y dyfodol.
  • Mae’r gwasanaeth wedi ei gyfyngu i fyfyrwyr cofrestredig ac aelodau staff  yn unig. Ni allwn ymestyn y gwasanaeth i gynnwys aelodau LINC y Gogledd, Sconul ac aelodau cysylltiol eraill ar hyn o bryd.
  • Os na allwch fynychu'r amser sydd wedi ei benodi yn eich apwyntiad, gofynnwn i chi yrru e-bost at iss808@bangor.ac.uk i drefnu amser priodol cyn gynted â phosib.
  • Os ydych yn cael unrhyw broblem yn gosod ceisiadau, neu os oes unrhyw gwestiwn neu bryder, gallwch ein e-bostio at library@bangor.ac.uk

 

 

chat loading...