Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut mae dychwelyd fy llyfrau?

445 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jul 28, 2022   

 

Gallwch ddychwelyd eich llyfrau i'r lleoliadau canlynol:

  • Prif Lyfrgell - Blwch dychwelyd wedi'i leoli y tu allan i fynedfa'r llyfrgell - Prif Adeilad y Celfyddydau.  
  • Llyfrgell Maelor Wrecsam - Gallwch ddychwelyd llyfrau i'r bin sydd wedi ei leoli tu allan i'r Llyfrgell
  • Swyddfa Neuaddau ar Safle Ffriddoedd rhwng 9:00yb ac 5:00yp
  • Swyddfa Neuaddau Safle'r Santes Fair 24/7
 

I fyfyrwyr sydd yn eu blwyddyn olaf.

Mae'n siŵr eich bod yn pendroni sut i fynd ati i ddychwelyd eich llyfrau i'r Llyfrgell. Cewch ddefnyddio ein Gwasanaeth Rhadbost newydd i ddychwelyd llyfrau i'r Llyfrgell. Diolch am ofalu amdanynt inni dros yr haf.

Rydym wedi sefydlu gwasanaeth RHADBOSTgyda'r post brenhinol a fydd yn caniatáu ichi fynd â'ch llyfrau i'r Swyddfa Bost agosaf a'u hanfon yn ôl atom yn rhad ac am ddim.

Mae yna ychydig o gamau syml i'w dilyn:

 

  • Lapiwch y llyfrau'n ofalus rhag unrhyw ddifrod ac i sicrhau y byddant yn ein cyrraedd yn ddiogel.  Efallai y bydd angen i chi wneud mwy nag un parsel gan ddibynnu ar faint a phwysau'r llyfrau.  Ni ddylai pob parsel bwysoli mwy na 20kg a pheidio â bod yn fwy na'r dimensiynau isod:

 Ewch i'r cyfeiriad gwe:www.royalmail.com/track-my-return/create/3911 ac, os yn bosibl, argraffwch y label Freepost a'i lynu i'r parsel. Os nad oes gennych argraffydd, copïwch god QR y label Freepost i'ch ffôn symudol. Anfonir e-bost atoch hefyd gyda chopi o'r label gan gynnwys y cod QR.

  • Ewch â'ch parsel i'r Swyddfa Bost agosaf. Os nad ydych wedi gallu argraffu'r label dychwelyd, dangoswch y cod QR iddynt a byddant yn ei argraffu ar eich rhan.
  • Caiff y llyfrau Rhadbost eu dychwelyd i'r Brifysgol cyn pen 48 awr. Cofiwch, byddant yn aros ar eich cyfrif Llyfrgell nes bydd staff y Llyfrgell yn gallu eu dychwelyd i'r stoc, a gallai hyn gymryd hyd at wythnos oherwydd cyfnodau cwarantîn dychwelyd llyfrau.  Fodd bynnag, byddant yn parhau i adnewyddu'n awtomatig nes byddant yn ôl mewn stoc, ac felly ni fyddwch yn cael dirwy.

Gobeithiwn y bydd y broses hon yn syml ac yn ddi-drafferth i chi.  Os na allwch ddychwelyd y llyfrau atom trwy'r dull hwn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: llyfrgell@bangor.ac.uk

 

 

chat loading...