Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Beth yw manteision gosod LibKey Nomad?

191 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 25, 2020   

 

Ni fydd yn rhaid i chi fynd i gatalog y llyfrgell bellach i gael mynediad i'n cynnwys tanysgrifiedig. Os ydych yn pori'r we, byddwch yn gallu cael mynediad i danysgrifiadau'r llyfrgell gydag un clic mynediad i erthyglau PDF a html.

Mae LibKey Nomad yn nodi deunydd yn seiliedig ar yr hyn y mae'r llyfrgell yn berchen arno a mynediad agored, nid gwefan gyffredinol

Bydd LibKey Nomad hefyd yn rhoi opsiynau mynediad pan na fydd testun llawn ar gael.

 

chat loading...