Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Ar wefannau pa gyhoeddwyr y mae LibKey Nomad yn gweithio?

175 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 25, 2020   

 

Mae LibKey Nomad yn gweithio ar dros 1000 o wefannau cyhoeddwyr, gan gynnwys:

 • Llyfrgell ddigidol ACM
 • American Chemical Society (ACS)
 • American Medical Association (AMA)
 • American Psychological Association (APA)
 • BMJ Publishing Group
 • Brill
 • Cambridge University Press
 • Elsevier Science (Science Direct)
 • Emerald
 • IEEE
 • IOP
 • Oxford University Press
 • SAGE
 • Springer Nature
 • Taylor and Francis
 • Wiley

Mae hefyd yn gwirio'r dyfyniadau ar dudalennau Wikipedia.

I gael rhestr lawn o gyhoeddwyr a gefnogir ewch i'r dudalen ganlynol: Pa gyhoddwyr ydych chi'n eu cefnogi?

 

chat loading...