Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


A oes angen cyfrif arnaf i ddefnyddio LibKey Nomad?

180 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Aug 25, 2020   

 

Nac oes, nid yw defnyddio LibKey Nomad yn gofyn i chi sefydlu unrhyw gyfrif personol, ac ni chedwir eich gwybodaeth defnyddiwr.

Ni chaiff data ei rannu gyda gwasanaethau eraill.

Mae’r estyniad yn weithredol os ydych yn un o safleoedd cyhoeddwyr a gefnogir yn unig - anwybyddir pob gwefan arall.

 

chat loading...