Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Beth yw manteision gosod Lean Library?

185 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 16, 2020   

 

Os byddwch yn cyrraedd wal dâl ar gyfer erthygl neu e-lyfr, gwnaiff Lean Library chwilio am opsiwn cyfreithiol, amgen i chi. Cliciwch yma i wylio crynodeb You Tube am Lean Library: https://www.bangor.ac.uk/library/resources/leanlibrary

 

Mae’r manteision eraill yn cynnwys:

- Dod o hyd i erthyglau ac e-lyfrau amgen trwyddedig pan fyddwch yn cyrraedd waliau tâl

 

- Rhoi mwy o gyfarwyddiadau i chi ar gyfer peiriannau chwilio anhylaw fel Google Scholar a PubMed

 

- Trwy ddewis testun o we-dudalen a rhoi clic dde ar 'Search@BU' cewch weld canlyniadau Chwiliad Llyfrgell

 

chat loading...