Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


A oes angen cyfrif arnaf ar gyfer Lean Library?

131 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 16, 2020   

 

Nac oes, does dim angen i chi agor cyfrif personol i ddefnyddio Lean Library, ac ni chedwir dim o'ch gwybodaeth defnyddiwr.

Ni chaiff data ei rannu gyda gwasanaethau eraill.

Dim ond pan fyddwch chi ar un o wefannau'r cyhoeddwyr a gefnogir y mae'r estyniad yn weithredol - mae'n anwybyddu pob gwefan arall.

 

chat loading...