Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn adeilad y llyfrgell yn ystod yr argyfwng coronafirws, a phwy sy'n eithriedig?

370 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Sep 25, 2020   

 

Mae'r llyfrgell yn fan cyhoeddus ac felly mae'n rhaid gwisgo gorchuddion wyneb o dan reolau Llywodraeth Cymru bob amser.

 

Mae'r Brifysgol yn argymell y dylid gorchuddion wyneb gael eu gwisgo ym mhob adeilad bob amser.

 

Yr unig amser nad oes raid i bobl wisgo gorchudd wyneb yw fel a ganlyn:

  • Os na allant roi gorchudd wyneb amdanynt, eu gwisgo na'u tynnu oherwydd salwch neu nam corfforol neu feddyliol, neu anabledd
  • Pe bai rhoi gorchudd wyneb amdanynt, ei wisgo neu'i dynnu'n peri trallod mawr iddynt.
  • Pobl sy'n teithio gyda rhywun sy'n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu neu'n rhoddi cymorth i rywun o'r fath.
  • Er mwyn gwarchod rhag niwed neu anaf, neu risg o niwed neu anaf, i chi'ch hun neu i eraill, neu i warchod rhag risg o niwed.
  • I fwyta neu yfed.
  • Cymryd meddyginiaethau

 

chat loading...