Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Sut ydw i'n archebu sgan digidol o erthyglau a phenodau llyfrau drwy wasanaeth (treial) Sganio ac Anfon y Llyfrgell yn ystod yr argyfwng Coronafirws?

33 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Nov 27, 2020   

 

Mae'r llyfrgell yn cynnig Gwasanaeth Treial o'r enw 'sganio ac anfon'.

Bydd y treial hwn yn agored i staff a myfyrwyr ôl-radd ymchwil yn unig.

Os na allwch fynd i'r llyfrgell i fanteisio ar ein gwasanaeth 'clicio a chasglu' ond rydych angen mynediad digidol at bennod llyfr neu erthygl mewn cyfnodolyn o'n casgliad yn y llyfrgell, byddwn yn gwneud sgan ac anfon y pdf i'ch e-bost.  Sylwch, gan fod y gwasanaeth hwn yn dibynnu ar Eithriadau Hawlfraint (yn hytrach na'r Drwydded CLA) ni allwn roi mwy nag un bennod o lyfr.

 

Bydd yr eitemau hyn wedi'u sganio ar gyfer eich 'ymchwil bersonol' ac ni fyddant yn cael eu trwyddedu i'w rhannu gyda chydweithwyr neu gyda myfyrwyr. Gellir gofyn am sganiau at bwrpas dysgu trwy'r gwasanaeth rhestr ddarllen ar-lein.

 

Mae'r gwasanaeth hwn yn cymryd tipyn o amser gan fod angen gwneud nifer o wiriadau hawlfraint. Er y byddem yn gobeithio darparu'r sgan cyn gynted â phosibl, ein targed ar hyn o bryd yw cyflawni'r gwasanaeth o fewn pythefnos. Er mwyn helpu i osgoi cael eich siomi - gallech wirio a yw'r llyfr rydych ei eisiau o dan Drwydded CLA.  Cliciwch ar y ddelwedd isod a nodi'r isbn - i weld a ganiateir ei sganio.

 

 

Mae gofyn am sgan yn hawdd iawn. Mewngofnodwch i gatalog y llyfrgell a chwiliwch am gofnod o'r eitem. Os nad ydych wedi mewngofnodi i'r catalog - neu nid ydych yn  'gweld' y cyswllt gwneud cais. Pan fyddwch yn agor cofnod llawn eitem - byddwch yn gweld y cyswllt 'Digido' - wrth ymyl y cyswllt 'Gwenud cais (neilltuo copi)':

 

 

Cliciwch ar y cyswllt ac yna llenwch y ffurflen - darllenwch y datganiad hawlfraint a thiciwch y blwch i gadarnhau eich bod yn cytuno i gadw at y cyfyngiadau.  Yna cliciwch ar 'Cais' i osod y cais.

 

 

chat loading...