Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Pa gyfleusterau sydd ar gael yn Llyfrgell Maelor Wrecsam yn ystod yr argyfwng coronafirws?

306 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jul 28, 2021   

 

Gwasanaeth Clicio a Chasglu

Ni all defnyddwyr fynd at y silffoedd llyfrau, felly defnyddiwch y gwasanaeth clicio a chasglu os ydych eisiau llyfr, cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Sylwch - Mae'n bosibl pori'n rhithiol trwy'r silffoedd llyfrau ac mewn sawl achos drwy'r tudalennau cynnwys ar-lein yn Chwiliad Llyfrgell, catalog y Llyfrgell. Ewch i'n canllawiau ar-lein i gael rhagor o fanylion.

 

Mannau Astudio

Mae gan Lyfrgell Wrecsam nifer o wahanol fannau astudio y gellir eu harchebu.

I archebu'ch sedd, e-bostiwch iss60a@bangor.ac.uk i ofyn am fan astudio. Gwnewch yn siŵr bod eich e-bost yn cynnwys y canlynol:

  • Dyddiad gofynnol
  • Slot amser - rydym yn cynnig 10.00yb-4.00yp
  • Math o le sydd ei angen - cyfrifiadur, desg neu fan darllen tawel

Mae gennym 15 cyfrifiadur, 13 desg a 6 man darllen tawel i chi ddewis ohonynt. Bydd rhaid i chi ddod â'ch cerdyn adnabod myfyriwr/staff gyda chi i gael mynediad i adeilad y llyfrgell.

 

Cyfleusterau

Argraffu, copïo, sganio - Mae peiriannau ar gael i argraffu, copïo a sganio. Prynwch gredydau ar-lein yn https://papercut.bangor.ac.uk/user.

Toiledau - Mae toiledau, yn cynnwys toiledau addas i'r anabl, ar gael i'w defnyddio yn yr adeilad. Dilynwch y canllawiau a ddarperir ar y safle.

Dychwelyd llyfrau - Gellir dychwelyd llyfrau yn y bin llyfrau y tu allan i'r llyfrgell.

Sylwch:

Mae'r holl fannau at ddefnydd unigol. Nid oes cyfleusterau gweithio mewn grŵp ar gael ar hyn o bryd.

Bydd rhaid i chi ddod â'ch cerdyn adnabod myfyriwr/staff gyda chi i gael mynediad i Lyfrgell Wrecsam.

Mae croeso i chi ddod â dŵr gyda chi gan nad yw'r peiriannau gwerthu na'r peiriannau dŵr ar gael.

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb bob amser pan fyddwch yn adeilad y llyfrgell (oni bai eich bod wedi eich eithrio).

 

chat loading...