Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

COA - Llyfrgell


Chwiliadau a gadwyd - Sut fedra i'w cadw a chreu copi wrth gefn?

162 safbwyntiau   |   0   0   |   Wedi i ddiweddaru ar Jul 02, 2021   

 

Chwiliad wedi'i arbed (strategaeth chwilio) yn cadw cofnod o'ch chwiliad, fel y gallwch ei ailadrodd yn nes ymlaen.

(Mae cofnodion wedi'u cadw yn eitemau unigol rydych chi wedi dewis eu cadw.)

Pan chwiliwch yn y catalog - cynigir ichi arbed y strategaeth trwy glicio ar y ddolen ‘save query’, a geir wrth ymyl cyfanswm y canlyniadau:

I ddefnyddio'ch chwiliadau sydd wedi'u cadw - mewngofnodwch i'r catalog a chlicio ar 'Ewch i fy ffefrynnau'.

Edrychwch ar y tab ar gyfer 'CHWILIADAU A GADWYD'    

Creu copi wrth gefn

Cymerwch sgrinlun. Os collwch eich strategaeth a arbedwyd - bydd angen i chi gyfeirio at y sgrinlun hwn i ail-greu'r chwiliad. Pan fyddwch wedi ail-greu'r chwiliad, gallwch arbed y strategaeth fel y gwnaethoch o'r blaen.

 

 

chat loading...